Prymos Spray Brandblussers 2.0

Het assortiment Prymos spray brandblussers bestaat uit de volgende producten.

Universeel

Huis-Kantoor-Werkplaats

  • Onderhouds- en keuringsvrij
  • THT. ca. 5,5 jaar
  • Spuitbusprincipe
  • Rating 5A21B15F

Voertuig

Voertuig

  • Onderhouds- en keuringsvrij
  • THT. ca. 5,5 jaar
  • Spuitbusprincipe
  • Vorstbestendig -15°C

Prymos betrouwbaarheid... als elke seconde telt


Snel, Simpel & Veilig

Prymos spray--brandblussers zijn direct inzetbaar. De werking is gelijk aan het spuitbusprincipe. Dop eraf en direct blussen. Dit betekent tijdswinst bij een beginnende brand.

Onderhoudsarm

Prymos spray-brandblussers zijn voorzien van een houdbaarheidsdatum en onderhoudsarm. De jaarlijkse keuring is niet meer noodzakelijk. Dit betekent een besparing van minimaal 40% op de brandveiligheidskosten zonder in te leveren op kwaliteit.

Bouwbesluit

Prymos spray-brandblussers zijn voorzien van Rijks-Typekeur en voldoen aan het bouwbesluit 2012. De Prymos brandblussers kunnen ingezet worden als draagbaar blusmiddel voor onder andere in gebouwen.

Professionals

Overheidsinstanties en bedrijven. Zij kiezen niet voor niets voor de Prymos. Prymos als bedrijf is al ruim 10 jaar een begrip als het gaat om brandveiligheid. Hier ligt kennis en ontwikkeling aan ten grondslag. Prymos producten zijn o.a. DIN EN 3, MPA Dresden en KIWA gecertificeerd. Gekeurd en gecertificeerd als erkend draagbaar blusmiddel

Bluskracht

Prymos spray-blusser is uniek in zijn soort. Bij de Prymos spray-brandblusser wordt gebruik gemaakt van een specifiek voor de toepassing geschikt blusschuim. Bij het spuiten van het blusmiddel door het Micro-mist-Sproeisysteem wordt een schuim geproduceerd waarvan de blussende werking is gebaseerd op warmte onttrekking en de verstikkende werking door het scheiden van de brandstof en de zuurstof. Dit effect wordt ondersteund door een homogene kegelvormige nevel geometrie en het koeleffect van de vloeistof.

Beginnende branden

Elke grote brand begint klein. Zolang de brand nog klein is en niet op de omgeving overgeslagen, kan deze met in verhouding geringe inspanning en middelen geblust worden. Des te eerder dit gebeurt des te geringer is de schade. Een snelle reactie is dus van groot belang bij brandbestrijding. Alle draagbare blusmiddelen die verkrijgbaar zijn in Nederland, zijn uitsluitend voor gebruik bij beginnende branden, aldus de brandweer.

Toepasbaarheid

Onze unieke spray-brandblussers zijn inzetbaar bij vaste stof branden, vloeistof branden, olie- vetbranden en elektriciteitsbranden tot 1000-volt. De kwaliteitscontrole tijdens het fabricageproces zorgt ervoor dat de spray-brandblusser ten alle tijden inzetbaar is.